Θέσεις

Οι Θέσεις μας για ένα δίκαιο & εγγυημένο σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης
 1. Εισαγωγικά
 2. Η ουσία των συντηρητικών ρυθμίσεων και οι πολιτικές τους προεκτάσεις
 3. Θεμελιακές αρχές και οι πολιτικές θέσεις για ένα ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 4. Οι ειδικότερες προτάσεις για ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ σύστημα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι Θέσεις μας για την Ενωμένη Ευρώπη
Πρέπει από την αρχή να γίνει σαφές, ότι, η πολιτική του ΔΗΚΚΙ για την Ενωμένη Ευρώπη δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή πολιτική, όπως, εκ παραδρομής ή συνειδητά, συχνά και από πολλούς γίνεται.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Περιλαμβάνει, ασφαλώς, πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαντικό τμήμα της, αλλά και πολιτική για την Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα Βαλκάνια, και τις ευρωπαϊκές χώρες, που βρίσκονται, για διάφορους λόγους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για να μην αναφερθούμε βέβαια και στο παράδειγμα της Τουρκίας, που θεωρείται καλώς ή κακώς Ευρωπαϊκή χώρα, και επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της πολιτικής μας, άρα και την πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να τονίσουμε, ότι η ταύτιση των δύο πολιτικών, ιδιαίτερα για μια χώρα με τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες, θα ήταν από λαθεμένη ως μοιραία. Μάλιστα, είναι δυνατόν, να συνυπάρξουν και αντικρουόμενες πολιτικές, αφού στην παρούσα φάση και για το απρόβλεπτο μέλλον, η εξωτερική και αμυντική πολιτική παραμένει στην αρμοδιότητα και ευθύνη κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Έτσι λοιπόν και μέχρι τότε, όποτε και αν αυτό συμβεί, που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ενιαία αμυντική πολιτική, της οποίας καίριο στοιχείο θα είναι η κατοχύρωση των εξωτερικών συνόρων των κρατών -μελών έναντι τρίτων μη μελών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκής πολιτικής. Πιο απλά, οφείλει η χώρα μας, να διατηρεί το δικαίωμα αυτοτέλειας ενεργειών, στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής της.
Μετά την βασική αυτή οριοθέτηση, θα προχωρήσουμε στην διατύπωση των θέσεών μας για την Ενωμένη Ευρώπη, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:
 1. Πολιτική Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα
 2. Η Ελληνική Πολιτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα
 3. Οι συνθήκες του Μάαστριχ και του Άμστερνταμ. Παγκοσμιοποίηση και ΟΝΕ. Καμπή στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
 4. Θέσεις του ΔΗΚΚΙ για την Ενωμένη Ευρώπη
Η Εναλλακτική ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας του ΔΗ.Κ.ΚΙ.
Το ΔΗΚΚΙ πρέπει να ξαναμπεί στη Βουλή και μάλιστα δυνατό. Γιατί το ΔΗΚΚΙ δεν είναι διαπλεκόμενο κόμμα και αυτό το γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί το ΔΗΚΚΙ έχει ηγεσία και στελέχη με αποφασιστικότητα, με πολιτικό ήθος και συνέπεια, με γνώσεις των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων του Έλληνα πολίτη. Αλλά και με δεδομένη αγωνιστικότητα.

Πρέπει να μπει, γιατί το ΔΗΚΚΙ είναι Κίνημα των ανθρώπων του μόχθου, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Γιατί το ΔΗΚΚΙ έχει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα, για τους πολίτες και για τον ελληνισμό.

Γι' αυτό με το ΔΗΚΚΙ δυνατό στη Βουλή μπορεί:

Πρώτον, να υπάρχει ουσιαστικός και αποτελεσματικός έλεγχος στην εξουσία, που δυστυχώς δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια, λόγω της ταύτισης ιδεολογικής και πολιτικής του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

Δεύτερον, θα πρέπει να μπει στη Βουλή για να προστατευθούν και προωθηθούν με αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των ανθρώπων της μικρής και μεσαίας τάξης. Και τρίτον, για να προωθηθεί όπως το κάναμε με συνέπεια και μέχρι σήμερα, απ' την επόμενη μέρα των εκλογών, ο τρίτος προοδευτικός αριστερός πόλος εξουσίας, ενάντια στο νεοφιλελεύθερο δικομματισμό και ενάντια στην νεοφιλελεύθερη λαίλαπα.

Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός όταν θα πάει πίσω απ' τις κάλπες, που δεν βλέπει τον πολίτη κανένας τι ψηφίζει, πριν βάλει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, θα σκεφτεί και θα θυμηθεί ότι το ΔΗΚΚΙ είναι εκείνο το οποίο με συνέπεια, με πολιτικό ήθος, μακριά από διαπλοκές και κυκλώματα, δεν πρόδωσε ποτέ τους προοδευτικούς λαϊκούς αγώνες. Δεν πρόδωσε ποτέ τους ανθρώπους που λέγονται και στο παρελθόν και σήμερα, μη προνομιούχοι Έλληνες.

Αντιστάθηκε στη διαπλοκή για να μην προδώσει ιδέες και αρχές. Για να μην προδώσει τους απλούς ανθρώπους. Το ΔΗΚΚΙ έχει δώσει δείγματα γραφής στην πράξη και όχι στα λόγια. Έχουν αποδείξει ότι κάνουν αγώνα συνείδησης και καθήκοντος. Κάνουμε καθημερινά κατάθεση ψυχής όλοι μας, ενάντια στην παρακμή, ενάντια στη διαφθορά, ενάντια στην κοινωνική αδικία.

Δε μπορεί να περνά ο λαός το μήνυμα στους πολιτικούς της σημερινής και μελλοντικής γενιάς, ότι όποιος μένει μακριά από τη διαπλοκή, για να μην προδώσει ιδέες και αρχές και τον απλό Έλληνα πολίτη, δεν πρέπει να μπαίνει στη Βουλή.

Το αντίθετο μήνυμα πρέπει να περνάνε οι μη προνομιούχοι Έλληνες. Πρέπει να στηρίζονται και να μπαίνουν στη Βουλή για να ενισχύεται η δύναμη και ο πολιτικός λόγος, κόμματα και πολιτικά πρόσωπα που στην πράξη αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν βλέπουν την πολιτική ως επάγγελμα αλλά ως χώρο και διαδικασία προσφοράς και όχι απολαβών.
 1. Οικονομία
 2. Εθνικά θέματα - Εξωτερική πολιτική
 3. Ευρώπη - Ο.Ν.Ε.
 4. Παιδεία
 5. Υγεία
 6. Αγροτικός Τομέας
 7. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 8. Φορολογική Πολιτική
 9. Κοινωνική Ασφάλιση
 10. Περιβάλλον
 11. Περιφερειακή δομή - Τοπική αυτοδιοίκηση
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ