Δαμιανός Βασιλειάδης, Ο μύθος του Ανδρέα

Όπως αναγράφει ο παρακείμενος τίτλος του βιβλίου που μόλις εκδόθηκε απ' τις «Εναλλακτικές εκδόσεις» του Γιώργου Καραμπελιά, Θεμιστοκλέους 37, 106 77 Αθήνα, τηλ. 210-3826319), ο συγγραφέας επιχειρεί μια γενική εξιστόρηση της ιδεολογικής και πολιτικής διαδρομής του Ανδρέα Παπανδρέου από την δεκαετία του 60, που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, έως την έξοδό του απ' αυτήν στα τέλη της ζωής του. Ταυτοχρόνως καταγράφει και ερμηνεύει τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και αξίες καθώς και την οργανωτική δομή των πολιτικών φορέων της Ένωσης Κέντρου, του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και της δράσης τους, όπου ο ίδιος έπαιξε πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.

Πρόκειται για μια πορεία που πέρασε από διάφορες φάσεις εξέλιξης, οι οποίες σφράγισαν τα πολιτικά δρώμενα στην πατρίδα μας για μακρά χρονική περίοδο και είχαν καθοριστικές έως και καταλυτικές συνέπειες για τον τόπο.

Μεγάλους σταθμούς στην περιγραφή της πορείας του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελούν η προδικτατορική, η δικτατορική και η μεταδικτατορική Ελλάδα. Σ' αυτά τα χρονικά πλαίσια ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις διακηρύξεις, τα θεωρητικά κείμενα και τις πράξεις του, καθόρισε σε σημαντικό βαθμό την ιστορική περίοδο με την οποία ασχολείται ο συγγραφέας.

Η μελέτη αυτή, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, πέρα από την αρχειακή αξία, το ερευνητικό υλικό, και τα άγνωστα εν πολλοίς ντοκουμέντα, αντλημένα απ' το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα, ξεφεύγει από όλα τα καθιερωμένα για το θέμα πλαίσια γραφής, καταγραφής, ανάλυσης και κριτικής.

Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να συμπληρώσει ένα πολύ σημαντικό κενό που υπάρχει στην ιστορία αυτού του Κινήματος ως ΠΑΚ και ΠΑΣΟΚ και εν μέρει και ως Ένωση Κέντρου.

Μεθοδολογικά, για την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής πορείας του Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική ζωής της χώρας μας, ξεκινάει από την τελική του συγκρότηση και διαμόρφωση της θεωρητικής του φυσιογνωμίας, παραθέτοντας όλα τα χαρακτηριστικά που την οριοθετούν. Στη συνέχεια εξιστορεί τις φάσεις της πολιτικής του σταδιοδρομίας, καταγράφοντας την ιδεολογική και πολιτική μετεξέλιξή του από «αστό πολιτικό» σε «ριζοσπάστη σοσιαλιστή», με αναφορά στην ολοκληρωμένη θεωρητική του ταυτότητα. Η πορεία αυτή αποτυπώνεται στα ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά πλαίσια των πολιτικών φορέων στους οποίους έπαιξε ηγετικό ρόλο (Ένωση Κέντρου, ΠΑΚ και ΠΑΣΟΚ). Τέλος ο συγγραφέας αναλύει και ερμηνεύει με τρόπο συστηματικό την διαλεκτική ή αντιδιαλεκτική πολιτική πρακτική, που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σ' όλη αυτή τη διαδρομή.

Κατ' αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης έχει για πρώτη φορά μια ανάγλυφη εικόνα του φαινομένου «Ανδρέας Παπανδρέου», καθώς και των ανωτέρω πολιτικών φορέων και ένα αναλυτικό πλαίσιο ερμηνείας και κατανόησης όλων των πολιτικών εξελίξεων, τις όποιες ο ίδιος σφράγισε με τη δράση του.

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ